Nowości

Modernizacja Stacji Pomp Kanałowych „Włochy-Mikowa” w Warszawie

Modernizacja Stacji Pomp Kanałowych „Włochy-Mikowa” w Warszawie

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym

Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku

RODO

Polityka RODO

Dezodoryzacja powietrza - Stacja Pomp Kanałowych „Sadyba”

Dezodoryzacja powietrza - Stacja Pomp Kanałowych „Sadyba”

Hermetyzacje zbiorników SUW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole

Hermetyzacje zbiorników SUW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Realizacja systemu dezodoryzacji powietrza na Pompowni Ścieków Nowodwory w Warszawie

Realizacja systemu dezodoryzacji powietrza na Pompowni Ścieków Nowodwory w Warszawie

Zakończenie montażu zgarniaczy na Oczyszczalni ścieków w Kobuleti (Gruzja)

Zakończenie montażu zgarniaczy na Oczyszczalni ścieków w Kobuleti (Gruzja)

Zakończenie montażu filtrów węglowych dla obiektów Oczyszczalni ścieków i przepompowni w Chojnicach

Zakończenie montażu filtrów węglowych dla obiektów Oczyszczalni ścieków i przepompowni w Chojnicach

Żelowe Maty Antyodorowe

To synonim długotrwałej neutralizacji zapachów m.in. w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, kompostowniach, składowiskach śmieci, halach przeładunkowych odpadów.

Microlife LCD 002

Wysoce skuteczny preparat do oczyszczania i konserwacji układów kanalizacyjnych, przepompowni itp.