Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Od 2018r. Eko Partnerzy w ramach Konsorcjum z firmami:  EKO-MTK Sp. z o.o. , HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. i  WUPRINŻ S.A. realizuje w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycję pn:  „Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków – Kontrakt 3″ w Białymstoku. Celem inwestycji jest ograniczenie rozprzestrzeniania się odorów wokół oczyszczalni poprzez hermetyzację wybranych obiektów wraz z systemami dezodoryzacji powietrza. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 11.2021r.

Zobacz reportaż na stronie TVP >