Hermetyzacje zbiorników SUW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole

Hermetyzacje zbiorników SUW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole.

W 2017r. rozpoczęto realizację umowy zawartej w 2016r. z firmą Seen Technologie Sp. z o.o. w ramach kontraktu pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole”. W ramach  zawartej umowy firmie Eko Partnerzy powierzono roboty polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu kompletnych przykryć dachowych na istniejących zbiornikach żelbetowych w ilości 7 kompletów.