Kontynuacja prac na Oczyszczalni ścieków w Łazach

W 2018r. w ramach umowy z firmą MOLEWSKI S.A.  z Chodeczu, kontynuowane są prace związane z rozbudowa i przebudową  Oczyszczalni ścieków w Łazach – Etap I i II.    Eko Partnerzy  jako podwykonawca części technologii dostarcza i montuje:

a)  zgarniacze łańcuchowe do osadników radialnych DN 15,25m,

b)  zgarniacze łańcuchowe do osadników radialnych DN 17,00m,

c) przelewy pilaste i koryta odpływowe,

d) przykrycie samonośne zbiornika  DN17,00m,

e) przykrycie samonośne zbiornika  DN25,00m,

f) biofiltr MCBF 400,

g) biofiltr MCBF 750,

h) biofiltry kominkowe w ilości 30szt.

Planowany termin zakończenia prac II etapu – 2020r.