Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym

Od 2020r firma Eko Partnerzy realizuje. w generalnym wykonawstwie modernizację oczyszczalni ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie. Inwestycja pn.” Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym”  prowadzona jest na terenie istniejącej, pracującej oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym. Zadanie obejmuje modernizacje między innymi następujących obiektów:

- komory nitryfikacji – 2 szt.

- komory defosfatacji – 2 szt.

- komory denitryfikacji – 2 szt.

- komory stabilizacji osadów – 2 szt.

- pomieszczenie mechanicznego odwadniania osadów.

 

Termin realizacji do 31.10.2021r.