Realizacja systemu dezodoryzacji powietrza na Pompowni Ścieków Nowodwory w Warszawie

Z końcem 2017 roku została oddana do eksploatacji instalacja dezodoryzacji powietrza na Pompowni ścieków Nowodwory w Warszawie. Prace realizowane były na podstawie umowy z firmą INSTAL WARSZAWA S.A., która była wykonawcą zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Pompowni Nowodwory w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”.

W ramach umowy firma Eko Partnerzy Sp. z o.o. wykonała roboty (roboty budowlane, dostawy, usługi, próby, rozruchy, ruch próbny, oraz przekazanie  do eksploatacji) polegające na:

1.  kompleksowej dostawie i montażu:

  • biofiltrów o wydajności 28 800m3/h (wentylatory w wykonaniu EX) z automatyką – kpl.3;

  • biofiltra o wydajności 3 000m3/h (wentylatory w wykonaniu EX) z automatyką – kpl.1;

    montaż i rozruch urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji;

  • wykonaniu badań skuteczności redukcji zanieczyszczeń powietrza na biofiltrach;

  • spełnieniu warunków BAT;

wraz ze wszelkimi pracami i świadczeniami towarzyszącymi, opracowaniem dokumentacji powykonawczej, serwisem i okresowymi przeglądami.