Zakończenie montażu filtrów węglowych dla obiektów Oczyszczalni ścieków i przepompowni w Chojnicach

Zakończenie montażu filtrów węglowych dla obiektów Oczyszczalni ścieków i przepompowni w Chojnicach.

 

Zakończona została inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych ” której Inwestorem były Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach. Firma EKO PARTNERZY Sp. z o.o. jako podwykonawca Konsorcjum firm Molewski Spółka z o.o., Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A. oraz INENERGIA Sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała systemy dezodoryzacji powietrza oparte na technologii sorpcji na węglu aktywnym. W ramach zamówienia zostały zamontowane:

  1. filtry węglowe o konstrukcji świecowej o przepustowości powietrza:

– 5000 m3/h – 3 komplety,

– 3400 m3/h – 2 komplety,

– 2000 m3/h – 1 komplet,

– 2200 m3/h – 2 komplety,

2. filtry węglowe o konstrukcji złożowej o przepustowości powietrza:

– 150 m3/h – 25 kompletów,

– 100 m3/h – 3 komplety,

– 50 m3/h – 3 komplety.