Żelowe Maty Antyodorowe

To synonim długotrwałej neutralizacji zapachów m.in. w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, kompostowniach, składowiskach śmieci, halach przeładunkowych odpadów. Maty żelowe, to skuteczne rozwiązanie do walki z brzydkimi zapachami wywołanymi m.in. obecnością takich związków jak: siarkowodór, amoniak, związki organiczne, kwasy tłuszczowe, merkaptany.

Zobacz ofertę