Biofiltry

Opis ogólny biofiltrów

Miejsca powstawania przykrych zapachów można zazwyczaj (choć nie zawsze) łatwo zlokalizować. Najczęściej są to studnie kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków lub zakłady przetwórstwa. Za pomocą odpowiedniego biofiltra można te źródła zlikwidować.
Złowonne powietrze zawiera zazwyczaj nie tylko substancje zapachowe, które wpływają negatywnie na samopoczucie, lecz również całą gamę patogennych bakterii, zarodników, wirusów i różnych substancji chemicznych takich jak np. H2S, które w dużych koncentracjach lub po długim okresie działania mogą prowadzić do utraty zdrowia.

Biofiltry nie są filtrami w technicznym tego słowa znaczeniu, są to skomplikowane biokatalizatory lub bioreaktory. Poprzez przemianę materii zasiedlonych w biofiltrach mikroorganizmów następuje przemiana toksycznych, złowonnych substancji na nieszkodliwe neutralne w zapachu związki chemiczne, takie jak dwutlenek węgla i woda (H2O i CO2) .
Za pomocą różnych metod i kryteriów filtry oddzielają od siebie części składowe mieszaniny i poprzez biochemiczne procesy zmieniają cząsteczki wyłapane z zanieczyszczonego powietrza.

Materiał, którym wypełniony jest biofiltr -włókna korzeni drzew absorbuje substancje złowonne i toksyczne ze strumienia powietrza dostarczonego do urządzenia. Mikroorganizmy znajdujące się na i we włóknach rozkładają dostarczone substancje praktycznie prawie w 100%.

 

Zastosowanie

Biofiltry mogą być stosowane do oczyszczania powietrza z domieszką rozpuszczalników z zakładów produkcyjnych na przykład lakierni, złowonnego powietrza z oczyszczalni ścieków, zakładów przetwórstwa żywności, zakładów produkujących paszę, kompostowni itp.

Dla zapewnienia skutecznej, wieloletniej pracy i właściwego funkcjonowania urządzenia konieczne jest zapewnienie właściwych warunków fizykochemicznych wewnątrz urządzenia. Parametry takie jak temperatura, wilgotność powietrza, pH, ilość związków organicznych dostarczanych do urządzenia wpływają na skuteczność przemiany materii.

Optymalne warunki fizykochemiczne pozwalają na wysoką aktywność zasiedlonych mikroorganizmów i wynikającą z tego skuteczność pracy urządzenia. Stworzenie takich warunków wymaga zaawansowanej wiedzy biologicznej i biochemicznej, właściwego zaprojektowania urządzenia i zagwarantowanie jego bezawaryjnej pracy.

 

Materiał filtracyjny

Materiał stosowany przez nas jest modyfikowanym drewnem pochodzącym z korzeni drzew. Pocięte korzenie rwane są wzdłuż włókien i wielokrotnie sortowane w sitach bębnowych. Tak przygotowane drewno poddawane jest opracowanej przez Bioteg obróbce biochemicznej i termicznej.

Poprzez obróbkę biochemiczną i termiczną powiększana jest powierzchnia aktywna drewna. (powierzchnia możliwa do zasiedlenia przez mikroorganizmy jest podwajana)

Drewno korzeni ma wybitne właściwości w porównaniu z innymi stosowanymi materiałami. Wyróżnia się przede wszystkim poprzez swoją stabilność (odporność na gnicie), jest to naturalna właściwość drewna korzeni, które posiadają naturalnie podwyższoną ilość substancji ochronnych (garbników). Substancja ta pomaga roślinom chronić się przed rozkładem poprzez mikroorganizmy znajdujące się w ziemi.

Cechy wyróżniające biofiltry

Podczas użytkowania biofiltrów nie powstają żadne odpady wymagające specjalnej utylizacji.
Zanieczyszczenia rozkładane są przez mikroorganizmy zamieszkujące biofiltr do neutralnych związków takich jak H2O, CO2 i biomasa. Biomasa pozostaje wewnątrz biofiltra i po wielu latach pracy może być kompostowana wraz z materiałem wsadowym.

Użytkowanie biofitrów nie wymaga dodatkowych środków chemicznych (zapachowych, neutralizujących itp.), jest neutralne dla środowiska naturalnego.

Biofiltry użytkowane w systemach kanalizacyjnych nie wpływają na skład ścieków.

Naturalna wentylacja systemu kanalizacyjnego pozostaje niezakłócona – tzn. związki siarki powstające w kanalizacji zostają wyłapane przez biofiltr i są neutralizowane w jego wnętrzu.

Materiał wsadowy jest naturalnym produktem naszych lasów – do jego przetworzenia nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne.

Dobrze zaprojektowane biofiltry nie wymagają praktycznie żadnej obsługi.

Koszty inwestycji i użytkowania w porównaniu do tradycyjnych urządzeń są wyjątkowo niskie.
Biofiltry posiadają szeroką akceptację społeczną.

Średni czas pracy bez wymiany wkładu wynosi od 3 do 6 lat.

Zanieczyszczenia rozkładane są do neutralnych związków takich jak: H2O, CO2, i biomasa.
Biomasa po wykorzystaniu jest kompostowana wraz z materiałem.