Biofiltry kontenerowe Typ MCBF

Biofiltry kontenerowe Typ MCBF dla wydajności od 500m3/h – do ponad 30 000 m3/h

 

Zastosowanie

  • oczyszczalnie i przepompownie ścieków,
  • kompostownie,
  • sortownie odpadów,
  • zakłady przetwórstwa żywności,
  • dezodoryzacja zahermetyzowanych zbiorników.

Kontener o budowie dwuściennej ( zewn. ze stali zabezpieczony antykorozyjnie , wewnętrzny z PEHD) lub z laminatu poliestrowo szklanego , praca w pełni automatyczna, możliwość dozowania chemikaliów przy wysokich stężeniach zanieczyszczeń. Zbudowane z jednego lub kilku kontenerów pracujących równolegle wypełnione złożem filtracyjnym z korzeni drzew. Wyposażone w pomieszczenie techniczne wentylatorem skruberem wodnym, pompą cyrkulacyjną, zraszanie złoża.

 

Karta katalogowa:

Karta katalogowa MCBF (pobierz)