Biofiltry Typ REBF

Biofiltry Typ REBF wykonane z PEHD o wydajności 3- 14m3/h , średnice króćców wentylacyjnych (kominków) od 100 do 350mm.

 

Zastosowanie

  • do króćców odpowietrzających z przepompowni ścieków.

Zbiornik biofiltra okrągły wykonany z czarnego PEHD wypełniony złożem filtracyjnym z korzeni drzew.

 

Karta katalogow:

Karta katalogowa - REBF (pobierz)