Filtry węglowe świecowe

Filtry węglowe - Typ świecowe dla wydajności od 300m3/h – do ponad 6 500 m3/h

Zastosowanie:

 • oczyszczalnie i przepompownie ścieków,
 • kompostownie,
 • sortownie odpadów,
 • zakłady przetwórstwa żywności,
 • dezodoryzacja zahermetyzowanych zbiorników.

Kontener ze stali kwasoodpornej , praca w pełni automatyczna, zastosowany wegiel aktywny umieszczony jest wymiennych świecach z możliwością kilkukrotnej regeneracji węgla poprzez płukanie wodą

 

WARUNKI BRZEGOWE PRACY NASZYCH URZĄDZEŃ

Nasze urządzenia spełniają podstawowe warunki prawidłowej sorpcji na węglu aktywnym:

 1. Wydłużony do 6 sekund czas kontaktu powietrza zanieczyszczonego z węglem aktywnym - doskonały poziom redukcji odorów.
 2. Możliwość regeneracji węgla w filtrze poprzez płukanie filtra wodą - dzięki temu łączna pojemność sorpcyjna wynosi 130%.
 3. Znikomy opór filtrów
 4. Czystość, szybkość i niewielki koszt wymiany wsadu – węgiel aktywny jest umieszczony w koszach z siatki kwasoodpornej, co zapobiega uciążliwemu pyleniu i rozsypywaniu węgla podczas wymiany.
 5. Wymiana świec przez wykwalifikowaną załogę serwisową. Nie wymaga od Państwa konieczności posiadania lub wynajmu specjalistycznych, drogich w eksploatacji urządzeń.
 

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ SORPCJI NA WĘGLU AKTYWNYM

 1. Dla zajścia prawidłowej sorpcji odorów na węglu aktywnym powinien zostać spełniony warunek 4 sekundowego czasu kontaktu zanieczyszczonego powietrza z węglem aktywnym. Jest to doświadczalnie wyznaczony czas, przy którym cząsteczka zanieczyszczenia trafia na węgiel aktywny, osadza się na nim i dyfunduje w jego pory. W przypadku wielowiązkowych mieszanin jest to warunek podstawowy.
 2. 4 sekundowy czas kontaktu determinuje prędkość przepływu przez warstwę węgla aktywnego 2,7 cm/s ( ok. 100 m/h). Przy spełnieniu powyższego warunku jesteśmy w stanie podać pojemność sorpcyjną i czas pracy od wymiany do wymiany węgla aktywnego.
 

OPIS SYSTEMU

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

Filtry z dedykowanym wentylatorem oraz przewodem wentylacyjnym Czas kontaktu węgla z zanieczyszczonym powietrzem powyżej 4 sekund.

 

STOSOWANE MATERIAŁY.

Zakładamy filtry świecowe z węglem aktywnym RST-3 przeznaczonym do sorpcji siarkowodorów. Wykonanie filtra ze stali AISI 316. Wentylator oraz kanał wentylacyjny ze stali AISI 316.

 

GRZAŁKA I SEPARATOR KROPEL.

Ze względu na możliwość pracy filtrów węglowych w warunkach 100% wilgotności powietrza w naszych filtrach nie stosujemy grzałki, ani separatora kropel.

 

ZASADA DZIAŁANIA FILTRA.

Zanieczyszczone powietrze jest tłoczone do komory filtra, w której znajdują się świece z siatką wypełnioną węglem aktywnym. Powietrze przechodząc przez materiał filtracyjny osadza na nim zanieczyszczenia po czym jest kierowane do rdzenia świecy (okrągłego profilu) i kierowane pod wewnętrzne dno filtra. Pod wewnętrznym dnem oczyszczone powietrze przemieszcza się w stronę króćca wylotowego lub systemu wentylacji (podłączenie do systemu leży po stronie klienta). System redukcji odorów oparty na filtrach EC wymaga jedynie zastosowania wentylatora zdolnego pokonać niewielki opór filtra (380Pa) i wyrzutnika za filtrem.

 


Rys.1. Schemat standardowego systemu składającego się z wentylatora tłoczącego, oraz komory filtracyjnej ze świecami.

 

WENTYLATOR.

Wentylator promieniowy ze stali AISI 316 w standardzie ATEX 0,55kW umieszczony w obudowie dźwiękochłonnej wykonanej ze stali AISI 304. Ze względu na niewielki hałas wentylatora 65bd sugerujemy nie umieszczanie urządzenia w obudowie dźwiękochłonnej.

 

BUDOWA ŚWIECY.

Świeca składa się ze stelaża będącego perforowaną rura ze stali kwasoodpornej. Na stelaż nałożony jest kosz z siatki kwasoodpornej. Wnętrze będzie wypełnione węglem aktywnym. Średnica pojedynczej świecy wynosi ok. 300 mm, a jej wysokość ok. 1 200 mm. Granulacja węgla aktywnego wynosi: 3 mm.


Rys.2 Zasada działania świecy sorpcyjnej.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA FILTRÓW ŚWIECOWYCH.

 1. Znikomy opór filtrów – wentylator musi przepchnąć powietrze tylko przez 10cm węgla aktywnego (a nie przez 50cm lub więcej) co przekłada się na zastosowanie do nawet 6 razy mniejszego wentylatora.
 2. Czystość systemu – węgiel upakowany w świecach sorpcyjnych nie rozsypuje się przy wymianie.
 3. Bezpieczeństwo pracy - dzięki 10 cm warstwie węgla brak tworzenia się hot spotów odpowiedzialnych za samozapłon węgla.

 

CENTRALKA STERUJĄCA I APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA (OPCJA).

Filtr wyposażony jest w licznik czasu pracy, wyprowadzenie sygnału o awarii na zewnątrz szafy sterującej, termopary oraz presostaty kontrolujące temperaturę powietrza za filtrem oraz ciśnienie w środku urządzenia.

 1. Zasilanie/sterowanie wentylatora o mocy max 0,75kW.
 2. Pomiar dwóch temperatur: wejście i wyjście filtra
 3. Pomiar dwóch ciśnień: wejście i wyjście filtra
 4. Sygnalizacje alarmowe:    
  • przekroczenie ustawionego progu temperatury    
  • przekroczenie ustalonego progu ciśnienia    
  • awaria napędu wentylatora
 5. Udostępnienie na zewnątrz (do systemu zbierania danych) informacji o statusie układu:     
  • praca/postój wentylatora    
  • awaria ogólna    
  • przekroczenie temperatury    
  • przekroczenie ciśnienia  
  •  awaria napędu wentylatora Sygnały dostępne są jako bezpotencjałowy styk przekaźnika, zwierany w chwili wystąpienia sygnału.
 6. Skrzynka ze stali 304 o wymiarach około 400x400x200 lub zbliżone.