ODOR CONTROL 102

PROFESJONALNY PREPARAT ANTYODOROWY

Neutralizujący nieprzyjemne zapachy ze składowisk, zagęszczaczy osadów, zakładów utylizacji, kanalizacji.

Płynny koncentrat antyodorowy zawierający naturalne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do siarkowodoru, merkaptanów i związków amoniaku.

 

Obszary zastosowania:

Składowiska odpadów, stacje przeładunkowe odpadów, oczyszczalnie ścieków, zakłady przemysłowe oraz wszystkie miejsca generujące mocne odory

 

Charakterystyka produktu:

 • Płynny koncentrat o zapachu gorzkiej pomarańczy
 • pH produktu 7- 8
 • Produkt posiada atest PZH i Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE
 • Nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska
 • Koncentrat dostępny w opakowaniach o pojemności 5 i 30 l
 

Zastosowanie:

 • Preparat do stosowania w automatycznych wysokociśnieniowych systemach zamgławiających ( bariery antyodorowe).
 • Roztwór roboczy w instalacji od 0,1 %.
 • W zastosowaniach ręcznych zalecane roztwory robocze od 2 %.
 • Efektywność roztworu roboczego jest ściśle powiązana ze źródłem i charakterem odoru.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą firmy Eko Partnerzy w celu opracowania indywidualnej instrukcji zastosowania produktu w określonym przypadku.

 

Warunki magazynowania:

 • Preparat przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze: 5 ͦ C – 40 ͦ C.
 • Chronić przed światłem słonecznym i mrozem.
 • Preparat jest niepalny, ulega biodegradacji.
 • Termin ważności: 24 miesiące od daty podanej na etykiecie