ODOR CONTROL 105

PROFESJONALNY PREPARAT ANTYODOROWY

Neutralizujący nieprzyjemne zapachy ze składowisk, oczyszczalni ścieków.

Płynny koncentrat antyodorowy zawierające naturalne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do nieprzyjemnych zapachów różnego pochodzenia. Działanie natychmiastowe.

 

Obszary zastosowania:

Odor control 105 ma zastosowanie na oczyszczalniach ścieków składowiskach odpadów,

 

Charakterystyka produktu:

  • Koncentrat o zapachu : mentolowy
  • pH produktu 7.
  • Produkt posiada atest PZH i Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE.
  • Nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska
  • Koncentrat dostępny w opakowaniach o poj. 5 i 30 l
 

Ogólna instrukcja stosowania:

  • W automatycznych wysokociśnieniowych systemach zamgławiających ( bariery antyodorowe mokre).
  • Roztwór roboczy w instalacji już od 0,1 %
  • W zastosowaniach ręcznych np. do opryskiwania powierzchni generujących odory zalecane roztwory robocze od 2 %.
  • Efektywność i częstotliwość stosowania roztworu roboczego jest ściśle powiązana ze źródłem i charakterem odoru.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą firmy Eko Partnerzy w celu opracowania indywidualnej instrukcji zastosowania produktu w określonym przypadku.

 

Warunki przechowywania:

Preparat przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze: 5 ͦ C – 40 ͦ C. Chronić przed światłem słonecznym i mrozem. Preparat jest niepalny, ulega biodegradacji. Termin ważności: 24 miesiące od daty podanej na etykiecie