ODOR CONTROL 110

PROFESJONALNY PREPARAT ANTYODOROWY

Neutralizujący nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni ścieków, kompostowni osadów ściekowych, składowisk.

Płynny koncentrat antyodorowy zawierający naturalne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do nieprzyjemnych zapachów różnego pochodzenia.

 

Obszary zastosowania:

Odor Control 110 ma zastosowanie na oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów, kompostowniach, w zakładach przemysłowych. Bardzo dobre efekty neutralizacji odorów uzyskujemy przy opryskach hałd odpadów zawierających organikę,

 

Charakterystyka produktu:

 • Koncentrat o zapachu limonkowym.
 • pH produktu 7.
 • Produkt posiada atest PZH i kartę charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE.
 • Nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska
 • Koncentrat dostępny w opakowaniach o pojemności 5 i 30 l
 

Ogólna instrukcja stosowania:

 • W automatycznych wysokociśnieniowych systemach zamgławiających ( bariery antyodorowe mokre).
 • Roztwór roboczy w instalacji już od 0,1 %
 • W zastosowaniach ręcznych np. do opryskiwania powierzchni generujących odory, zalecane roztwory robocze od 2 %.
 • Dla mobilnych urządzeń zamgławiających roztwory robocze od 0,5%
 • Efektywność i częstotliwość stosowania roztworu roboczego jest ściśle powiązana ze źródłem i charakterem odoru.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą firmy Eko Partnerzy w celu opracowania indywidualnej instrukcji zastosowania produktu w określonym przypadku.

 

Warunki przechowywania:

 • Preparat przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze: 5 ͦ C – 40 ͦ C.
 • Chronić przed światłem słonecznym i mrozem. Preparat jest niepalny, ulega biodegradacji.
 • Termin ważności: 24 miesiące od daty podanej na etykiecie