Preparaty biologiczne

Preparaty z serii Microlife służą do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń w środowisku. Zawierają nieszkodliwe, nie patogenne mikroorganizmy występujące w naturze.

Szczepy bakterii i enzymy w poszczególnych preparatach dobrane są tak , aby rozkładać konkretne substancje organiczne. Bardzo wysoka skuteczność działania preparatów pozwala na szerokie zastosowanie na obiektach gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, zakłady przeróbki odpadów) i przemysłowej ( zakłady przetwórstwa spożywczego, restauracje, chłodnie itp.) Liczną grupę odbiorców preparatów biologicznych stanowią posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rodzaje i przeznaczenie preparatów biologicznych:

 • Microlife LCD 001 – preparat w postaci płynnej do rozkładu tłuszczów w kanalizacji, przepompowniach itp. Szerokie zastosowanie w zakładach spożywczych, restauracjach i obiektach komunalnych. Dozowanie ręczne lub automatyczne.
   
 • Microlife LCD 002 – preparat w postaci płynnej do rozkładu złogów tłuszczowych oraz zapobieganiu ich powstawania w kanalizacji, przepompowniach itp. Szerokie zastosowanie w zakładach spożywczych, restauracjach i obiektach komunalnych. Zawiera dodatek neutralizujący odory. Dozowanie ręczne lub automatycznie więcej
   
 • Microlife DCB 069 – preparat proszkowy do rozkładu tłuszczów, celulozy i siarki organicznej. Polecany do kanalizacji, przepompowni, różnego typu zbiorników.
   
 • Microlife DCB 002 – Preparat do zastosowań w miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Zapewnia nitryfikację, wspomaga flokulację i zwiększa wydajność oczyszczania.
   
 • Microlife DCB 005 – Przyspiesza procesy kompostowania odpadów komunalnych. Przyspiesza wzrost traw w trudnych warunkach np. pobocza dróg
   
 • Microlife DCT 005 – rozkłada skrobię, ligninę i celulozę. Stosowany w przemyśle rolniczym i produkcji żywności, w zakładach papierniczych, produkcji celulozy, garbarstwie i kompostowaniu
   
 • Microlife DCT 007 – rozkłada chloro-węglowodory i chloro-fenole. Jest używany w przemyśle rolniczym i produkcji żywności, cukrowniach, rzeźniach i garbarniach.
   
 • Microlife DCT 010 – rozkłada tlenowe i beztlenowe siarczany, osady organiczne. Rozwiązuje problem zatorów i przykrego zapachu w kanalizacji. Do zastosowań również na oczyszczalniach ścieków.
   
 • Microlife DCT 012 – preparat zapewniający nitryfikację. Szczególnie polecany na oczyszczalnie z bardzo dużą zawartością azotu.
   
 • Microlife DCT 004 – rozkłada niejonowe, kationowe i anionowe substancje powierzchniowo czynne. Stosowany w oczyszczalniach ścieków przy problemach z bakteriami nitkowatymi, przemyśle produkcji detergentów.
   
 • Microlife LCC 008 – preparat w postaci płynnej. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy poprzez blokadę cząstek złowonnych. Polecany do problemów z zapachem odpadów stałych
   
 • Microlife LCC 005 – preparat w postaci twardej, wolno rozpuszczającej się kostki do osadników tłuszczowych.
   

O szczegóły pytaj specjalistę !
Tel. (22) 663 04 18

Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów gwarantują właściwą analizę problemu, dobór preparatu i skuteczność wybranego rozwiązania


 

Karta katalogowa:

Microlife LCD 002 (pobierz)