Preparaty do mokrych barier antyodorowych

Preparaty z serii ODOR CONTROL występują w formie koncentratów. Służą do neutralizacji odorów różnego pochodzenia.  Aktywne składniki zawarte w preparatach mają na celu oddziaływanie na molekuły brzydkiego zapachu (odoru). Receptury preparatów oparte są na naturalnych olejkach eterycznych (pinia, cytrus, pomarańcza) występujących w środowisku naturalnym oraz olejkach syntetycznych. Zarówno koncentraty jaki i roztwory preparatów, są nieszkodliwe dla ludzi,  zwierząt i środowiska.
Preparaty działają natychmiastowo po aplikacji !

Produkty serii FANTASTIC FRP, to nowa mocniejsza formuła koncentratów antyodorowych o nowej linii zapachowej do zastosowań przemysłowych.

Ogólna instrukcja stosowania produktów Odor Control i FRP:
Dla systemów wysokociśnieniowych tzw. barier antyodorowych mokrych stosujemy stężenia preparatu w roztworze roboczym od 0,1 % <
Dla systemów niskociśnieniowych roztwory robocze od 0,2 % <
Do wykonywania różnego typu oprysków np. rozlane ścieki na betonie, hałdy odpadów,
komory przepompowni, zabrudzone samochody( resztki osadów pościelowych) stosujemy roztwory robocze od 2 % <

Szeroki wachlarz dostępnych produktów, wiedza i doświadczenie naszych specjalistów gwarantuje właściwy dobór preparatu do miejsca występowania i rodzaju uciążliwego zapachu.

Koncentraty ODOR CONTROL i FRP mają zastosowanie w systemach wysokociśnieniowych „barier antyodorowych” jak również w przewoźnych i przenośnych urządzeniach do neutralizacji odorów oferowanych przez naszą firmę jak i dostępnych na rynku.

Preparaty dostępne są w opakowaniach 5 i 20 l

Roztwory wodne preparatów możemy też stosować do opryskiwania różnych źródeł odorów przy użyciu zwykłych opryskiwaczy ogrodniczych
 

RODZAJE I PRZEZNACZENIE PREPARATÓW:

ODOR CONTROL 101
oczyszczalnie ścieków, zagęszczacze osadów, kompostownie - więcej

ODOR CONTROL 102
wysypiska odpadów, odcieki, kanalizacja

ODOR CONTROL 103
kompostownie, sortownie odpadów, miejsca po zalaniach

ODOR CONTROL 104
utylizacja odpadów komunalnych i zwierzęcych, sortownie, kompostownie

ODOR CONTROL 105
składowiska odpadów, oczyszczalnie, kompostownie

ODOR CONTROL 106
hotele ,restauracje, dym papierosowy

ODOR CONTROL 107
sortownie odpadów, pojemniki na śmieci, zsypy

ODOR CONTROL 110
 wysypiska odpadów , oczyszczalnie ścieków, kompostownie

O szczegóły pytaj specjalistę !


Wyłączny importer: Firma Eko Partnerzy Sp. z o.o. , ul. Wólczyńska 321
01-919 Warszawa, tel.22 663 04 18, fax 22 865 13 02