Preparaty do suchych barier antyodorowych

 

W technologii suchych barier antyodorowych stosuje się specjalne bezwodne preparaty, które w postaci tzw. suchej mgły  neutralizują nieprzyjemne zapachy. Mikroskopijne cząsteczki przemieszczając się z powietrzem wychwytując  molekuły nieprzyjemnego zapachu i redukują nieprzyjemny zapach bezpowrotnie.

W tym celu stworzono nową linię bezwodnych mocno skoncentrowanych preparatów antyodorowych serii FANTASTIC DVO do  zastosowań na obiektach gospodarki komunalnej i przemysłowej ( kompostownie, stacje przeładunkowe odpadów, oczyszczalnie ścieków, różnego typu magazyny, przepompownie oraz wszystkie miejsca generujące nieprzyjemne zapachy. Produkty z serii FANTASTIC DVO mogą być stosowane zarówno dla niezorganizowanej emisji odorów np. wysypisko odpadów, jak również w  obiektach  zamkniętych (sortownie śmieci, przepompownie, hale produkcyjne).
Preparaty FANTASTIC DVO mogą być stosowane w systemach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych oferowanych przez firmę Eko Partnerzy jak i urządzeniach innych firm dostępnych na rynku.
Specjalna formuła preparatów pozwala na efektywną neutralizację również w temp. poniżej 0°C. 

Rodzaje preparatów i zastosowanie:

DVO 110 -  kompostownie osadów, hale krat, przepompownie ścieków, wysypiska
DVO 104 -  oczyszczalnie, kompostownie, wysypiska odpadów, sortownie
DVO 107 -  oczyszczalnie, utylizacja odpadów zwierzęcych, sortownie odpadów

DVO 10 -  kompostownie osadów, hale krat, przepompownie ścieków, wysypiska
DVO 04 -  oczyszczalnie, kompostownie, wysypiska odpadów, sortownie
DVO 07 -  oczyszczalnie, utylizacja odpadów zwierzęcych, sortownie odpadów


Preparaty działają natychmiastowo po aplikacji!