Przykrycie korytkowo prostokątne (KP)

Przykrycie dachowe o konstrukcji korytkowo prostokątnej „KP”, stosowane jest dla zbiorników o konstrukcji prostokątnej jak również do zbiorników okrągłych posiadające podparcie wzdłuż średnicy (np. pomost). Przykrycie dachowe zbiorników prostokątnych składa się z powtarzalnych elementów powłokowych, w kształcie odwróconego koryta, o przekroju poprzecznym w kształcie fragmentu łuku, wykonanych całkowicie z laminatu poliestrowo-szklanego. W przypadku zbiorników okrągłych elementy są skracane. Z jednej strony element wsparty jest o pomost bądź konstrukcję przeznaczona do przenoszenia obciążeń, z drugiej strony skrócony szczyt oparty jest na koronie zbiornika Elementy korytkowe są łączone w całość za pomocą zakładkowego połączenia śrubowego pomiędzy sąsiednimi elementami korytkowymi. Każde zakładkowe połączenie śrubowe elementów przekrycia uszczelnić dwoma rzędami uszczelek wykonanych z tworzywa EPDM o przekroju prostokątnym. Odległości od śrub skręcających elementy między sobą oraz kotew mocujących płyty przekrycia do żelbetowej konstrukcji zbiornika nie może być większa jak 330 [mm].

Ilość oraz geometria elementów, rodzaj materiału, jest przedmiotem indywidualnej analizy przykrycia.