Żelowe maty antyodorowe

Przeznaczenie

Maty z aktywnego żelu przeznaczone są do długotrwałej neutralizacji zapachów m.in. w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków, dużych kompostowniach, składowiskach śmieci, halach przeładunkowych odpadów, instalacjach petrochemicznych, zbiornikach magazynowych oraz wszędzie tam gdzie mamy, do czynienia z emisją uciążliwych zapachów wywołanych m.in. obecnością takich związków jak: siarkowodór, amoniak, związki organiczne, kwasy tłuszczowe, merkaptany.

 

Działanie mat

Maty BIOTHYS Gelactiv® zawierają w sobie olejki eteryczne, które mają właściwości katalityczne i przyśpieszają rozkład osmogenów (gazy złowonne). W niektórych matach umieszczone są metalowe siatki, które z jednej strony są stabilizatorem maty, a z drugiej dodatkowo katalizatorem reakcji. Technologia aktywnego żelu łączy w sobie wysoki stopień działania (90% skuteczności neutralizacji odorów), niski poziom inwestycji oraz niskie bieżące koszty eksploatacji.

Uwalniane na drodze dyfuzji aktywne czynniki z powierzchni mat pozwalają na neutralizację związków chemicznych odpowiedzialnych za występowanie zjawiska uciążliwości zapachowej.

 

Rodzaje mat żelowych

  • SHK - do usuwania zapachów siarkowych (przede wszystkim siarkowodoru)
  • NHK - do usuwania zapachów związków azotu ( w szczególności amoniaku)
  • AFG - do usuwania zapachów siarkowych, azotowych, merkaptanów (zalecane na wysypiska, sortownie, hale przeładunkowe )
  • B3 - do usuwania zapachu merkaptanów, siarkowodoru (kompostownie, wysypiska)

 

Szczególne zastosowanie żelowych mat Gelactiv®:
ochrona rozdzielni elektrycznych przed korozją wywołaną przez siarczki

 

Maty dostępne w 4 wymiarach: 280x220x13mm, 220x90x8 mm, 280 x 220x 8mm i 560x20x8mm

Czas technologiczny zużycia mat w zależności od miejsca od 4-9 miesięcy

 

Dystrybutor: Firma Eko Partnerzy Sp. z o.o. , ul. Wólczyńska
321 01-919 Warszawa, tel.22 663 04 18, fax 22 865 13 02 

O szczegóły pytaj specjalistę !

 

Usuwanie uciążliwych zapachów z kanalizacji

Dzięki technologii firmy BIOTHYS poprzez prostą instalację wkładu żelowego Gelactiv® SHK lub Gelactiv® NHK w nurcie powietrza wylotowego w szybie kanału osiąga się skuteczną neutralizację uciążliwych zapachów z kanalizacji. Wkład żelowy jest umieszczany za pomocą linki pod włazem studzienki tak, aby sięgał mniej więcej do połowy kanału. Przez 24 godziny bez przerwy do nurtu powietrza w kanale uwalniana jest mieszanina czynników aktywnych. Działanie wkładu żelowego nie jest zakłócone nawet w przypadku oddziaływania wilgoci np. na skutek wody deszczowej. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają niezmienny okres oddziaływania wkładu żelowego przez kilka miesięcy. Po zużyciu się wkładu żelowego pozostaje resztka korpusu żelowego oraz wewnętrzna kratka, które można usunąć jako odpad komunalny.

Technologia BIOTHYS Gelactiv® zapewnia wysoki poziom działania oraz niskie koszty eksploatacji przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym. Koszty eksploatacji, jak także wymiany mat dla różnych obiektów rozłożą się w czasie, gdyż każdy obiekt ma inny okres technologicznego zużycia mat. Na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń czas technologicznego zużycia się mat w sieci kanalizacyjnej, to 6 -10 miesięcy.

Maty Gelactiv® SHK nie ograniczają wentylacji kanałów ściekowych.

Maty Gelactiv® SHK ograniczają korozję betonu powodowanego przez siarkę.

 

SCHEMAT DZIAŁANIA MATY BIOTHYS GELACTIVE ® TYP SHK