Zgarniacze do zbiorników radialnych

Zgarniacze łańcuchowe denne i powierzchniowe do osadników radialnych.

System zgarniania osadu typu „Finnchain-Rake” to nowe rozwiązanie przeznaczone do osadników na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków. Opracowano nowoczesny system zgarniania osadu w osadnikach radialnych zapewniający alternatywę do modelu tradycyjnych zgarniaczy pomostowych.

1. Napęd. 2. Koło napędowe. 3. Koła bierne. 4. Łańcuch zgarniacza. 5. Zgarniacz denny. 6. Zgarniacz powierzchniowy.

Napęd (1) umiejscowiony na krawędzi osadnika obraca wał napędowy, który powoduje obrót koła napędowego (2). Koło napędowe wprowadza w ruch łańcuch zgarniacza (4). Moc silnika oraz prędkość zgarniania uzależniona jest od średnicy zbiornika.

 

 

Średnica zbiornika (m) Moc silnika (kW)  Prędkość zgarniania  (m/min)
10 0,18 1,2
15 0,18 1,2
20 0,25 1,8
30 0,37 2,5
40 0,37 3

Łańcuch zgarniacza (4) przesuwa się po obwodzie zbiornika poprzez koła bierne (3), których ilość zależy od wymiarów zbiornika. Koła bierne instalowane są w odstępach 3 – 4 m na wewnętrznej ścianie zbiornika, na wysokości około 50 - 60 cm od dna zbiornika. Zewnętrzna końcówka łopat zgarniacza jest zamocowana do łańcucha za pomocą stalowego łańcucha, podczas gdy wewnętrzna strona zgarniacza obraza się wokół łożyska centralnego przymocowanego do kolumny centralnej.

 

 

 

Każdy osadnik ma przynajmniej dwa zgarniacze denne (5) wykonane z profili z włókna szklanego. Jeśli w osadniku jest dużo osadu lub jeśli jest to zbiornik o dużej średnicy, to możliwe jest zainstalować kolejnych zgarniaczy dennych.

Łopaty zgarniające wsparte na kilku zestawach kół samonastawnych poruszają się po dnie zbiornika. Podczas ruchu osady zgarniane są w kierunku leja centralnego.

 

 

Zgarniacz powierzchniowy (6) wykonany z profili z włókna szklanego jest połączony ze zgarniaczem dennym konstrukcją rurową ze stali nierdzewnej. Zgarniacz powierzchniowy na końcówce przekazuje osad pływający do koryta osadowego na brzegu osadnika.

 

 

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

 

Karty katalogowe:

Zgarniacze łańcuchowe zbiorniki radialne (pobierz)
 

Pliki do pobrania: