Galeria realizacji


Oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie

Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie

Oczyszczalnia ścieków w Wyszkowie

Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków , przebudowa instalacji do odwadniania osadów ściekowych

Oczyszczalnia ścieków w Łomży

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia ścieków w Łazach

Oczyszczalnia ścieków w Łazach

Stacja Pomp Kanałowych „Sadyba” w Warszawie

Stacja Pomp Kanałowych „Sadyba” w Warszawie

Przykrycia - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole

Przykrycia - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole