bariera
antyodorowa

żelowa

szybko, skutecznie bez zbędnych inwestycji

Prosta technologia stosowania zaawansowanego produktu neutralizującego odory. Produkt neutralizujący jest w postaci mat żelowych o różnych wymiarach powierzchni, które odparowują związki wchodzące w reakcję z odorantami i na drodze reakcji chemicznych pozbawiają je nieprzyjemnego zapachu. Bariera żelowa polecana jest w miejscach scentralizowanej emisji gazów złowonnych takich jak: studzienki kanalizacyjne, przepompownie, hale produkcyjne, sortownie odpadów itp.

W zależności od miejsca zastosowania mat antyodorowych skuteczna neutralizacja wynosi od 4 do 9 miesięcy.

Działanie mat żelowych

Maty BIOTHYS Gelactiv® zawierają w sobie olejki eteryczne, które mają właściwości katalityczne i przyśpieszają rozkład osmogenów (gazy złowonne). W niektórych matach umieszczone są metalowe siatki, które z jednej strony są stabilizatorem maty, a z drugiej dodatkowo katalizatorem reakcji. Technologia aktywnego żelu łączy w sobie wysoki stopień działania (90% skuteczności neutralizacji odorów), niski poziom inwestycji oraz niskie bieżące koszty eksploatacji.

Uwalniane na drodze dyfuzji aktywne czynniki z powierzchni mat pozwalają na neutralizację związków chemicznych odpowiedzialnych za występowanie zjawiska uciążliwości zapachowej.

rodzaje mat żelowych

shk

do usuwania zapachów siarkowych (przede wszystkim siarkowodoru)

nhk

do usuwania zapachów związków azotu (w szczególności amoniaku)

AFG

do usuwania zapachów siarkowych, azotowych, merkaptanów (zalecane na wysypiska, sortownie, hale przeładunkowe)

b3

do usuwania zapachu merkaptanów, siarkowodoru (kompostownie, wysypiska)

Szczególne zastosowanie żelowych mat Gelactiv®:

ochrona

rozdzielni elektrycznych

przed korozją wywołaną przez siarczki

maty dostępne w 4 wymiarach

Aby dowiedzieć się o szczegółach

skontaktuj się z nami

lub wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobą

Usuwanie uciążliwych
zapachów z kanalizacji

Dzięki technologii firmy BIOTHYS poprzez prostą instalację wkładu żelowego Gelactiv® SHK lub Gelactiv® NHK w nurcie powietrza wylotowego w szybie kanału osiąga się skuteczną neutralizację uciążliwych zapachów z kanalizacji. Wkład żelowy jest umieszczany za pomocą linki pod włazem studzienki tak, aby sięgał mniej więcej do połowy kanału. Przez 24 godziny bez przerwy do nurtu powietrza w kanale uwalniana jest mieszanina czynników aktywnych. Działanie wkładu żelowego nie jest zakłócone nawet w przypadku oddziaływania wilgoci np. na skutek wody deszczowej. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają niezmienny okres oddziaływania wkładu żelowego przez kilka miesięcy. Po zużyciu się wkładu żelowego pozostaje resztka korpusu żelowego oraz wewnętrzna kratka, które można usunąć jako odpad komunalny.

SCHEMAT DZIAŁANIA
MATY BIOTHYS GELACTIVE ®
TYP SHK

Technologia BIOTHYS Gelactiv® zapewnia wysoki poziom działania oraz niskie koszty eksploatacji przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym. Koszty eksploatacji, jak także wymiany mat dla różnych obiektów rozłożą się w czasie, gdyż każdy obiekt ma inny okres technologicznego zużycia mat. Na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń czas technologicznego zużycia się mat w sieci kanalizacyjnej, to 6 -10 miesięcy.
Maty Gelactiv® SHK nie ograniczają wentylacji kanałów ściekowych.
Maty Gelactiv® SHK ograniczają korozję betonu powodowanego przez siarkę.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz