Home 9 Oferta 9 Hermetyzacja

Hermetyzacja

Jednym z najistotniejszych działań firmy Eko Partnerzy sp. z o.o. na rynku jest projektowanie, produkcja i montaż kompletnych systemów hermetyzacji wraz z ich dezodoryzacją.

Oferujemy Państwu system EKO COVER pozwalający na hermetyzację zarówno istniejących jak i nowoprojektowanych obiektów gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków, kompostownie, sortownie odpadów) jak i obiektów przemysłowych (zakłady przetwórstwa spożywczego, chemicznego, metalowego itp.) wraz z neutralizacją zapachów za pomocą biofiltrów, filtrów węglowych oraz systemu lava rock Stonsorb.

Przykrycia oferowane przez naszą firmę posiadają niezbędne atesty i aprobaty techniczne.