bariera
antyodorowa

oczyszczanie przez wodne zamgławianie

mokra

Nośnikiem substancji aktywnych w instalacji jest woda. Mikroskopijna mgła rozpylana pod wysokim ciśnieniem (70 Bar) poprzez specjalne dysze i system przewodów, posiada dużą zdolność rozprzestrzeniania się, czego efektem jest wychwytywanie cząstek złowonnych powietrza w strumieniu rozproszonym, wiązanie ich, a ostatecznie ich neutralizowanie. Dodatkowym atutem mokrych barier antyodorowych jest redukcja zapylenia i unosu biologicznego.

O skuteczności tej technologii świadczy fakt, że jest rekomendowana jako spełniająca kryteria dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do emisji rozproszonej (BAT). Oczyszczanie powietrza wodnym roztworem z neutralizatorem odorów jest niezwykle skuteczne, podnosi komfort pracy pracowników danego zakładu jak i okolicznych mieszkańców oraz sąsiadujących firm i instytucji.

Zalety mokrej bariery antyoodorowej

Bardzo wysoka skuteczność neutralizacji odorów

Łatwość montażu i demontażu

Możliwość pracy 365 dni w roku

Pełna automatyzacja pracy systemu

Niskie koszty inwestycji

Niskie koszty eksploatacji: stężenie preparatu w roztworze roboczym od 0,1%

Obszary zastosowania bariery antyodorowej

Bariera antyodorowa ma zastosowanie do usuwania uciążliwości zapachowych zarówno na terenach otwartych (emisja odorów niezorganizowana np. wysypisko odpadów), jak i w kubaturach zamkniętych (np. sortownia odpadów).

preparaty działają

natychmiastowo po aplikacji

Aby dowiedzieć się o szczegółach

skontaktuj się z nami

lub wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobą

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz