filtry
węglowe

złożowe

Filtry węglowe typ złożowe dla wydajności
od 50 m3/h do ponad 5 000 m3/h

zastosowanie

oczyszczalnie
i przepompownie
ścieków

kompostownie

sortownie
odpadów

zakłady
przetwórstwa
żywności

dezodoryzacja
zahermetyzowanych
zbiorników

Zbiornik filtra okrągły wykonany z czarnego PEHD wypełniony węglem aktywnym z wentylatorem zamontowanym na pokrywie filtra, praca w pełni automatyczna, zastosowany węgiel aktywny z możliwością kilkukrotnej regeneracji węgla poprzez płukanie wodą.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

opis budowy aparatu

Każde urządzenie składa się z następujących elementów:

1

Korpus filtra z dnem sitowym rozdzielające i siatką.

5

Wentylatora wyciągowego promieniowego wraz z przepustnicą regulacyjną i obudową.

2

Króciec wlotowy pod dnem sitowym rozdzielającym o Dn. 160 mm.

6

Skrzynki elektrycznej przyłączeniowej wentylatora

3

Otwory gwintowane zaślepione odwadniające i służące do regeneracji węgla aktywnego od Z1 – 1/2″ i Z2 – 3/2″.

Zaworów odcinających filtr od źródła odorów i otoczenia wykorzystywanych podczas regeneracji metodą płukania filtra.

4

Otwory gwintowane do poboru węgla aktywnego Z3 i Z4 – 1/2″ do poboru próbek węgla aktywnego.

budowa filtru

Filtr zbudowany jest z dwóch komór rozdzielonych dnem sitowym.

Filtr wyposażony jest w króciec wlotowy o średnicy 160 mm.

Króciec wlotowy umiejscowiony jest pod dnem sitowym filtra. Na króćcu wewnątrz filtra zamontowany jest zawór odcinający Dn.160.

Do pokrętła zaworu jest dostęp od zewnątrz poprzez szczelną rurę zespoloną z zaworem i ścianą filtra tak, że możliwe jest zamykanie i otwieranie zaworu bez potrzeby rozszczelniania filtra.

Na dnie sitowym rozdzielającym zasypany jest węgiel aktywny RST do pochłaniania odorów.

Warstwa węgla aktywnego przykryta jest siatką z pierścieniem ustalającym.

Nad warstwą węgla aktywnego filtr zamknięty jest pokrywą z otworem wylotowym, nad którym szczelnie zabudowany jest zawór odcinający, a nad nim wentylator promieniowy wraz z przepustnicą regulacyjną wykonane z materiału 316.

Nad wentylatorem znajduje się obudowa przeciwdeszczowa wykonana ze stali 316.

Na boku obudowy zamontowana jest skrzynka elektryczna przyłączeniowa wentylatora wraz z zabezpieczeniem termicznym stycznikiem i przełącznikiem z trzema pozycjami: „START”; „STOP” i „ZDALNIE”.

Przełączenie przełącznika na „START” powoduje uruchomienie wentylatora.

Przełączenie przełącznika na „STOP” powoduje zatrzymanie wentylatora.

Przełączenie przełącznika na „STOP” powoduje zatrzymanie wentylatora.

Przełączenie przełącznika na „ZDALNIE” powoduje udostępnienie dodatkowych styków w skrzynce, służących do włączenia sterowania filtra w sieć zarządzającą filtrami, jeżeli taka kiedyś powstanie.

OPIS DZIAŁANIA APARATU

Powietrze zanieczyszczone podawane jest króćcem Dn. 160 mm na filtr. W filtrze następuje wykroplenie wody jeżeli dojdzie do przekroczenia punktu rosy. Odciek z filtra może być odprowadzany do ścieków poprzez zaślepiony w stanie normalnym króciec odwadniający Z1 – 3/4″. Króciec ten wykorzystywany jest również do płukania węgla aktywnego w filtrze. Płukanie odbywa się po dołączeniu do króćców dolotu wody wraz z przepływomierzem i złączem umożliwiającym podpięcie filtra do źródła wody i wylotu popłuczyn do ścieków.

Aby dowiedzieć się o szczegółach

skontaktuj się z nami

lub wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobą

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz