preparaty
biologiczne

Preparaty biologiczne (biopreparaty) są synergiczną mieszaniną występujących w środowisku naturalnym mikroorganizmów, enzymów, mikroelementów i makroelementów, które przyspieszają procesy biodegradacji materii organicznej zawartej w ściekach, osadach i stałych odpadach organicznych. Biopreparaty mogą działać w środowisku tlenowym, niedotlenionym lub beztlenowym. Enzymy produkowane przez bakterie wstępnie rozkładają białka, cukry, tłuszcze, oleje, węglowodory do związków prostszych, które stanowią pożywienie dla mikroorganizmów. Ostatecznie w procesie biodegradacji otrzymujemy wodę,CO2 i resztki mineralne.

Biopreparaty z serii Microlife służą do

Wsparcia osadu czynnego w procesach oczyszczania ścieków

Upłynniania tłuszczów w systemach kanalizacyjnych, łapaczach tłuszczów i innych zbiornikach

Upłynniania i redukcji materii organicznej w zbiornikach do gromadzenia i przetrzymywania nieczystości płynnych, która w wyniku flotacji odłożyła się w postaci kożucha lub po sedymentacji osiadła na dnie zbiornika;

Udrażniania i utrzymania w stanie drożności, systemów kanalizacyjnych oraz drenażowych

Redukcji odorów powstających w systemach kanalizacyjnych, zbiornikach itp.

Poprawy jakości ścieków

Biopreparaty z serii Microlife znajdują szerokie zastosowanie w procesach biodegradacji na obiektach gospodarki komunalnej i przemyśle takich jak oczyszczalnie ścieków, biogazownie, rafinerie, zakłady utylizacji odpadów, przemysł spożywczy, cukierniczy oraz w całym sektorze HORECA.

Rodzaje preparatów biologicznych

Microlife LCD
001

Bezzapachowy preparat w postaci płynnej do rozkładu tłuszczów w kanalizacji, przepompowniach itp. Szerokie zastosowanie w zakładach spożywczych, restauracjach i obiektach  komunalnych.

Microlife LCD
002

Płynny preparat do rozkładu złogów tłuszczowych oraz zapobieganiu ich powstawania w kanalizacji, przepompowniach itp. Szerokie zastosowanie w zakładach  spożywczych, restauracjach i obiektach  komunalnych. Zawiera dodatek neutralizujący odory.

Microlife LCD
003

Płynny preparat do biologicznego oczyszczania pojemników na odpady i powierzchni zanieczyszczonych odpadami więcej.

Microlife DCD
069

Preparat proszkowy do rozkładu tłuszczów, celulozy i siarki organicznej. Polecany do kanalizacji, przepompowni, różnego typu zbiorników.

Microlife DCD
063

Preparat proszkowy do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Microlife DCB
002

Preparat do zastosowań w miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Zapewnia nitryfikację, wspomaga flokulację i zwiększa wydajność oczyszczania.

Microlife DCT
012

Preparat wspomagający procesy nitryfikacji. Szczególnie polecany na oczyszczalnie z bardzo dużą zawartością azotu.

Preparaty biologiczne (biopreparaty) są synergiczną mieszaniną występujących w środowisku naturalnym mikroorganizmów, enzymów, mikroelementów i makroelementów, które przyspieszają procesy biodegradacji materii organicznej zawartej w ściekach, osadach i stałych odpadach organicznych. Biopreparaty mogą działać w środowisku tlenowym, niedotlenionym lub beztlenowym. Enzymy produkowane przez bakterie wstępnie rozkładają białka, cukry, tłuszcze, oleje, węglowodory do związków prostszych, które stanowią pożywienie dla mikroorganizmów. Ostatecznie w procesie biodegradacji otrzymujemy wodę,CO2 i resztki mineralne.

Biopreparaty z serii Microlife służą do :

  • Wsparcia osadu czynnego w procesach oczyszczania ścieków; 
  • Wsparcia procesów nitryfikacji
  • Upłynniania tłuszczów w systemach kanalizacyjnych, łapaczach tłuszczów, przepompowniach itp.;
  • Upłynniania i redukcji materii organicznej w zbiornikach do przetrzymywania nieczystości płynnych, która w wyniku flotacji odłożyła się w postaci kożucha lub po sedymentacji osiadła na dnie zbiornika; 
  • Udrażniania i utrzymania w stanie drożności, systemów kanalizacyjnych oraz drenażowych;
  • Redukcji odorów powstających w systemach kanalizacyjnych, zbiornikach itp.;
  • Poprawy ogólnie rozumianej jakości ścieków.

Biopreparaty z serii Microlife znajdują szerokie zastosowanie w procesach biodegradacji na obiektach 

gospodarki komunalnej i przemyśle takich jak oczyszczalnie ścieków, biogazownie, rafinerie, 

zakłady utylizacji odpadów, przemysł spożywczy, cukierniczy oraz w całym sektorze HORECA .

Aby dowiedzieć się o szczegółach

skontaktuj się z nami

lub wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobą

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz