filtry lawowe

System dezodoryzacji typ lava

1 stopień

płuczka z wypełnieniem mineralnym
pochodzenia wulkanicznego

Powietrze złowonne powstałe w poszczególnych obiektach oczyszczalni w 1 etapie doprowadzane jest rurociągiem do płuczki wypełnionej złożem mineralnym, gdzie przepływa w przeciwprądzie w stosunku do strumienia zraszanego wodą wodociągową. Powietrze podlega ciągłemu zraszaniu na drodze przejścia substancji szkodliwych z fazy gazowej do cieczy absorbującej. Następnie przemiana biologiczna zachodząca w złożu oczyszcza w znacznym stopniu powietrze z substancji zapachowych głownie w postaci H2S i NH3. Następnie powietrze kierowane jest do separatora kropel, którego zadaniem jest redukcja wilgotności powietrza. W dalszym etapie powietrze kierowane jest do nagrzewnicy, która podgrzewa i wysusza dodatkowo powietrze, gdy temperatura wewnątrz kanału jest niższa niż temperatura na zewnątrz kanału (od 5 do 10°C), aby zapobiec ryzyku powstania skroplin szkodliwych dla złoża węgla aktywnego.

II stopień

skruber wypełniony wsadem sorpcyjnym

W etapie 2 wstępnie podczyszczone i wysuszone powietrze przepływa przez złoże węgla aktywnego skrubera, gdzie na skutek adsorpcji fizycznej zostanie pozbawione substancji zapachowych a oczyszczone, obojętne dla środowiska powietrze usuwane jest do atmosfery za pomocą emitora.

Typowa instalacja dezodoryzująca

oparta na wypełnieniu mineralnym składa się z:

Filtry bio

Tricking połączonych równolegle wypełnionych medium mineralnym. Ilość filtrów uzależniona jest od wielkości przepływu powietrza jaka będzie oczyszczana przez system.

Separator kropli z PEHD

O skuteczności 99,9% kropli równych lub większych niż 20 mikrometrów. W momencie przejścia przez 2 poziomy ostrzy wyprofilowanych sinusoidalnie krople zostają zatrzymane a następnie odprowadzone do systemu kanalizacyjnego.

Filtry z 2 wkładami węglowymi

Wykonane z materiału PHDE. Ilość filtrów uzależniona jest od wielkości przepływu powietrza jaka będzie oczyszczana przez system.

Wentylator

Powietrze złowonne jest zasysane za pomącą wentylatora odśrodkowego (sterowanego falownikiem), wykonanego z polipropylenu, który jest usytuowany na wsporniku i połączony z kanałami powietrznymi.

Nagrzewnica

Wykonana będzie ze stali nierdzewnej 316.

Emitor

Komin o średnicy dobranej do wielkości instalacji. Komin zakończony jest stożkiem zwiększając w ten sposób prędkość wylotową powietrza.

W II stopniu filtracji medium stanowią

wysoce aktywowane węgle

EE-AC 4 – KOH

Chemicznie zaimpregnowany, przeznaczony głównie do adsorpcji H2S i merkaptanów

EE – AC 4 – H3PO4

Chemicznie zaimpregnowany, przeznaczony głównie do adsorpcji NH3

EE-AC-4

Węgiel bez impregnacji, przeznaczony głównie do adsorpcji chloru i lotnych związków organicznych

EE – Oxysorb

Łączy w sobie wysokiej jakości węgiel aktywny z mieszanką aktywnego nieorganicznego katalizatora fazowego, który ma właściwości silnie utleniające

Ilość filtrów, parametry złoża filtracyjnego i udział masowy poszczególnych warstw złoża węglowego zostanie ustalony na etapie projektu wykonawczego.

system monitoringu online

Cały system instalacji dezodoryzacji można dodatkowo wyposażyć w system monitoringu online, którego zadaniem będzie bieżące zbieranie danych i rejestracja sygnałów pochodzących z układów sterowania kilku monitorowanych urządzeń. Punktem centralnym takiego systemu, do którego przekazywane będą dane, jest stanowisko operatorskie zlokalizowane w miejscu wyznaczonym przez Użytkownika instalacji. Na stanowisku operatorskim zainstalowany musi być komputer współpracujący z siecią telefonii GSM. Łączność z układami sterowania zrealizowana będzie na drodze bezprzewodowej.

Dzięki wieloletnim badaniom instalacje dezodoryzacji oparte na wypełnieniu mineralnym pochodzenia wulkanicznego typ lava rock Stonsorb zdobyły uznanie wielu użytkowników czego dowodem są liczne aplikacje na całym świecie.

Aby dowiedzieć się o szczegółach

skontaktuj się z nami

lub wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobą

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Lub zadzwoń teraz